Directiecomite van de Regie der Gebouwen verwelkomt nieuwe directeur..


Door Johan Vanderborght
Gepubliceerd op 05/07/2016

De heer Laurent Vrijdaghs, Voorzitter van het Directiecomite en Administrateur-generaal van de Regie der Gebouwen verwelkomt twee nieuwe leden van het Directiecomite.
De heer Jan Mathu wordt directeur van de stafdiensten en de heer Gert Jansens directeur-generaal van de Operationele diensten.De twee nieuwe leden van het Directiecomite zijn aangesteld met een mandaat van zes jaar dat op 1 juli 2016 aanvangt.Laurent Vrijdaghs, Voorzitter van het Directiecomite en Administrateur-generaal van de Regie der Gebouwen: "De aanwerving van de twee nieuwe leden van het Directiecomite zal voor een nieuwe dynamiek zorgen in onze organisatie. Dit kan alleen maar positief bijdragen tot de realisatie van onze
opdrachten en projecten en een ondersteuning zijn van het veranderingstraject dat de Regie der Gebouwen heeft onderschreven."Directeur van de Stafdiensten

De heer Jan Mathu (51 jaar) werkt sinds 1989 bij de FOD Mobiliteit en Vervoer waar hij verschillende functies uitvoerde en sinds 2011 als Adviseur Generaal bij de stafdienst Budget, Beheerscontrole en Logistiek- facility manager en hoofd van de cel overheidsopdrachten en de centrale
Aankoopdienst. Als Project Manager New Ways of Working was hij de laatste drie jaar verantwoordelijk voor het invoeren van het Nieuwe Werken bij de Fod Mobilteit en Vervoer en werkte hij zeer nauw samen met de Regie der Gebouwen.

Directeur-generaal van de Operationele diensten

De heer Gert Jansens (42 jaar, burgerlijk ingenieur architect) begon zijn loopbaan bij de KU Leuven als wetenschappelijk medewerker. In 2003 trad hij in dienst bij de Regie der Gebouwen waar hij sinds 2012 de operationele dienst Vlaanderen Regio Oost (bevoegd voor Vlaams-Brabant en Limburg)
leidt.Samenstelling van het Directiecomite

Het Directiecomite is samengesteld uit :
- de heer Laurent Vrijdaghs, Administrateur-generaal en Voorzitter van het Directiecomite.
- mevrouw Marie-Caroline Pardon, Directeur-generaal Klantenbeheer
- de heer Gert Jansens, Directeur-generaal van de Operationele diensten
- de heer Jan Mathu, Directeur van de StafdienstenHet dagelijks beheer van de Regie der Gebouwen berust bij de Administrateur-generaal.Het Directiecomite waakt erover dat de algemene werking, de behoeften van de klanten en het operationeel en financieel verantwoorde vastgoedbeheer het uitgangspunt vormen voor alle activiteiten van de Regie der Gebouwen. Het Directiecomite beslist onder meer over alle aangelegenheden inzake de
interne organisatieDe Regie der Gebouwen, opgericht in 1971 als een parastatale A, staat in voor de kwalitatieve huisvesting van de federale overheidsdiensten en houdt het federale architecturale patrimonium in stand. Wij beheren circa 7,3 miljoen m^2 verspreid over zo'n 1 150 gebouwensites. Hiervan zijn 809
sites eigendom van de federale staat (4,6 miljoen m^2) en worden 348 sites gehuurd (2,8 miljoen m^2). De Regie der Gebouwen stelt circa 900 VTE tewerk.Integriteit, professionalisme, samenhorigheidsgevoel, teamgeest en verantwoordelijkheid zijn onze kernwaarden.Johan Vanderborght
Communicatieverantwoordelijke
Mob.: +32 479 31 26 91
Phone: +32 2 541 65 05
Johan.vanderborght@regiedergebouwen.be
www.regiedergebouwen.be

Termen:

* Regie der Gebouwen

Bron
RSS

Logo of 'Regie der Gebouwen' Regie der Gebouwen
Gulden Vlieslaan 87 / 2
1060 Brussel
Belgie
+32 2 541 65 11
http://www.buildingsagency.be

Contact

Johan VanderborghtJohan Vanderborght
Woordvoerder
Gulden Vlieslaan 87, 1060 Brussel
+32 2 541 65 05
+32 (0)479 31 26 91
vCard downloaden

Gerelateerde afbeeldingen:

* [IMG]