Nieuw busstation Zwolle wordt eiland met 23 haltes


Gepubliceerd op 5 juli 2016

Het nieuwe busstation aan de zuidzijde van station Zwolle wordt een lang eilandperron met rondom 23 haltes voor de stads- en streekbussen in de vorm van zaagtanden. Dat hebben burgemeester en wethouders vandaag besloten. Daarmee liggen de vorm en het aantal halteplekken voor het nieuwe
busplatform vast.

Het huidige busstation aan de centrumkant is uit zijn jasje gegroeid. Daarom wordt er de komende jaren een nieuw busstation aangelegd aan de zuidkant van het station en een busbrug over de sporen gebouwd.

Vlot en veilig overstappen

Het platform krijgt haltes van verschillende lengtes, zodat er genoeg plek is voor standaard bussen en voor langere bussen. Met 23 haltes is er genoeg ruimte om de bussen gelijktijdig aan te laten komen, zodat reizigers makkelijk en veilig kunnen overstappen. Daarmee voldoet het platform aan
de eisen en wensen van de provincie, die verantwoordelijk is voor het busvervoer in Overijssel, en van de busvervoerders. Ook de overstap van trein naar bus en andersom wordt straks makkelijker: het busplatform krijgt een rechtstreekse opgang vanuit de reizigerstunnel.

Uitwerking ontwerp

De komende maanden wordt in overleg met alle betrokkenen het ontwerp verder uitgewerkt en aan B en W en de gemeenteraad voorgelegd. Dan wordt duidelijk hoe het busplatform in de omgeving wordt ingepast en hoe het er uit gaat zien. Eind 2016 kan naar verwachting de aanbesteding van start gaan.
Het nieuwe busplatform moet in september 2018 klaar zijn.

Informatiebijeenkomst 6 juli 2016

Een schets van het busplatform is ook te zien op woensdagavond 6 juli tijdens de informatiebijeenkomst Spoorzone. Daar kan een ieder zich laten bijpraten over de stand van zaken rond de busbrug, het busplatform of het fietsparkeren in de Spoorzone. Bezoekers kunnen ook meedenken over hoe de
stationspleinen aantrekkelijk kunnen worden ingericht en over maatregelen om de overlast langs de looproute naar Windesheim te verminderen. De bijeenkomst is op woensdag 6 juli om 19:30 uur in AOC De Groene Welle (Koggelaan7).

Meer informatie

In de Spoorzone werken de gemeente, provincie Overijssel, NS Stations en ProRail samen aan de verdere verbetering van de vervoersknoop Zwolle en de ontwikkeling van het stationsgebied tot een aantrekkelijk gebied om te wonen, werken en verblijven. Meer informatie over de aanpak van het
stationsgebied is te vinden op www.zwolle.nl/spoorzone.