Wereldwijd unieke Nederlandse aanpak leidt tot drastische verlaging ..


Publication date: 5 juli 2016

* Aanwijzing netbeheerder op zee voor offshore infrastructuur verlaagt risico's bij ontwikkelaars van windparken
* Planmatige uitrol van overheid en duidelijke kavelbesluiten werpen vruchten af in eerste tender Borssele windparken
* Intensieve dialoog windparkontwikkelaars, TenneT en overheid leidt tot scherpe biedingen
* Nederlandse methodiek zeer geschikt voor verdere nationale en internationale ontwikkeling wind op zee

TenneT feliciteert Dong Energy met het winnen van de aanbesteding om de windparken voor de kust bij Borssele te bouwen.

TenneT CEO, Mel Kroon: "Het resultaat van de eerste Borssele tender is zeer positief te noemen en wij zien er naar uit om samen te werken met Dong Energy om van de eerste windparkgebieden bij Borssele een succes te maken. Dit is een duidelijk resultaat van de gekozen aanpak van wind op zee in
Nederland met een planmatige uitrol, duidelijke kavelbesluiten en de gestandaardiseerde transmissiesystemen van TenneT. Dit alles heeft geleid tot zeer scherpe biedingen."

Door de langdurige en soms ingewikkelde trajecten voor de ontwikkeling van de benodigde infrastructuur bij TenneT te leggen, is het risicoprofiel voor de windparkontwikkelaars dusdanig verbeterd dat scherpere aanbiedingen ingediend zijn dan vooraf verwacht. TenneT ziet de Nederlandse aanpak
ook bij uitstek geschikt voor de wind op zee projecten na 2023, waarbij kostenreductie van groot belang zal blijven.

Mel Kroon: "Wij hebben van onze ervaring met het aansluiten van Duitse windparken kunnen profiteren door voor Nederland met een optimaal technisch standaardconcept van vijf maal 700 megawatt netaansluitingen te komen. Omgekeerd is nu het succesvolle Nederlandse tendersysteem naar Duitsland
geexporteerd en gaat men ook daar aan de slag met het tenderen van offshore windparken. Dit bewijst hoe belangrijk het is in Europa om samen, grensoverschrijdend, de gewenste energietransitie te faciliteren en vorm te geven."