Voorzitter en leden voor Adviesraad Sociaal Domein gezocht


Gepubliceerd op: 05 juli 2016

Wilt u meedenken en adviseren over wonen, zorg en welzijn, participatie, werk en inkomen, jeugd en passend onderwijs in de gemeente Rijswijk? En hebt u kennis over en ervaring met gemeentelijke beleidsprocessen. Of zelfs met de Wmo, de Participatiewet en/of de Jeugdwet en dan met name gericht
op de Rijswijkse situatie? Dan zoekt de gemeente u voor de Adviesraad Sociaal Domein.

De gemeente Rijswijk wil in 2016 een nieuwe onafhankelijke Adviesraad Sociaal Domein instellen ter vervanging van de huidige Wmo-Adviesraad en de Adviesraad Sociale Zaken. Deze nieuwe adviesraad zal het college van burgemeester en wethouders adviseren over de onderwerpen die van belang zijn
bij het ontwikkelen van beleid en uitvoering op het gebied van het sociaal domein. Ze volgt de ontwikkelingen en adviseert over de toepassing en uitvoering van de Wet maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de Participatiewet en de Jeugdwet in de gemeente Rijswijk.

De Adviesraad Sociaal Domein zal bestaan uit twaalf leden, een secretaris en een voorzitter.

Hebt u belangstelling voor de functie voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein? Kijk dan hier of u in aanmerking komt en hoe u kunt reageren.

Hebt u belangstelling als lid deel uit te maken van de Adviesraad Sociaal Domein? Kijk of u in het profiel past en hoe u kunt reageren.

* Deel Voorzitter en leden voor Adviesraad Sociaal Domein gezocht op Facebook
* Twitter