Fondsenwerving in parochies: bisdom beoogt versterking netwerk


Fondsenwerving in parochies: bisdom beoogt versterking netwerk 5-7-2016

[IMG]

Vorming van een netwerk van `Portefeuillehouder Fondsenwerving'

"In de Kerk is geld geen hoofdzaak, maar wel noodzaak. Geldwerving is buitengewoon belangrijk. Het bisdom Rotterdam wil daarom komen tot een versterking van het netwerk van mensen die in de parochies de geldwerving behartigen." Dit schrijft algemeen econoom John Bakker in een brief aan
parochiebesturen, locatieraden/beheercommissies en betrokkenen bij de organisatie van de actie Kerkbalans.

Het bisdom vraagt parochies om in hun omgeving uit te zien naar een persoon die het bestuur kan versterken als `Portefeuillehouder Fondsenwerving' en naar vrijwilligers die hem/haar zullen kunnen ondersteunen. John Bakker: "In de praktijk is geldwerving veelal een van de taken van de
penningmeester. Deze heeft vaak zijn of haar handen vol aan alle lopende financiele zaken. Een aparte portefeuillehouder, kan geldwerving echter als hoofdtaak hebben. Hij/zij zal zich hiervoor zo optimaal mogelijk kunnen inzetten op bestuurlijk niveau en in samenwerking met (andere)
vrijwilligers."

In het bisdom Rotterdam hebben ook de Kerkbalansconsulenten de wens uitgesproken voor een contactpersoon op het niveau van het parochiebestuur. "Er zijn de afgelopen twee jaar volop goede contacten opgebouwd tussen de Kerkbalansconsulenten en parochies, op het niveau van parochielocaties en
ook met parochiebesturen. Middels een `Portefeuillehouder Fondsenwerving' op het niveau van het parochiebestuur, kan de ondersteuning die de Kerkbalansconsulenten geven een verdere bestuurlijke inbedding krijgen en nog meer de parochies als geheel ten goede komen," aldus de algemeen econoom.

De Kerkbalansconsulenten en het bisdom bieden een korte taakomschrijving aan (functieprofiel), waarvan parochies gebruik kunnen maken bij het uitzien naar een geschikte kandidaat. Als een parochiebestuur een beoogde kandidaat heeft gevonden en met hem/haar een orienterend gesprek aangaat, kan
men desgewenst een beroep doen op een van de Kerkbalansconsulenten om dit gesprek samen mee te voeren.

Het bisdom zal de portefeuillehouders fondsenwerving en andere belangstellenden uitnodigen voor een diocesane bijeenkomst over geldwerving op woensdagavond 5 oktober 2016. In het Laurentiusjaar (2015) organiseerde het bisdom voor het eerst een dergelijke diocesane bijeenkomst. De avond was met
tachtig deelnemers een goede inhoudelijke uitwisseling. T.z.t. zal de uitnodiging voor de vervolgbijeenkomst op 5 oktober worden verstuurd met het programma.

Ook de data voor de vicariaatsbijeenkomsten over financien zijn vastgesteld. Deze vinden in het najaar plaats op dinsdagavond 22 november (vicariaat Den Haag) en woensdagavond 23 november (vicariaat Rotterdam).

* Download het functieprofiel ten behoeve van de werving van een "Portefeuillehouder Fondsenwerving"