Hulp dichtbij in West-Friesland


05-07-2016 Er verandert veel in de zorg. We willen dat iedereen mee kan blijven doen. Daar is soms hulp voor nodig.
Er verandert veel in de zorg. We willen dat iedereen mee kan blijven doen. Daar is soms hulp voor nodig. Op de nieuwe website www.hulpdichtbij.nl komen vraag en aanbod van vrijwillige hulp bij elkaar. Vragen kunnen uiteenlopen voor hulp bij vervoer, gezelschap bij het drinken van een kopje
koffie tot begeleiding van een kind met een beperking.

Is binnen het gezin of in de familie niet voldoende hulp aanwezig? Dan kan het aanbod van een vrijwilliger voor hulp een goede optie zijn. De bereidheid hiervoor blijkt vaak in eigen buurt aanwezig. Via de website www.hulpdichtbij.nl kunnen hulpvragers en hulpbieders elkaar eenvoudig vinden.
De website is in een samenwerking tot stand gekomen tussen Vrijwilligerspunt Westfriesland, MEE & de Wering, Omring en Leekerweide en met medewerking van BuroFlo.

Zelf iemand helpen?

Wilt u iets voor anderen doen? U kunt zich via de website aanmelden als vrijwilliger en aangeven op welk gebied u een ander wil helpen. Professionals kunnen ook een oproep plaatsen wanneer zij op zoek zijn naar een vrijwilliger voor een client. Waar nodig is er achterwacht en ondersteuning
vanuit een professionele organisatie aanwezig. Voor de soms kwetsbare hulpvrager is dit een fijn idee. De vrijwilliger kan hier ook met vragen of voor scholing terecht.

Een praktijkvoorbeeld

Hulp Dichtbij werd ingeschakeld voor een mevrouw uit Stede Broec met geheugenproblemen en behoefte aan gezelschap. Hulp Dichtbij vond een vrijwilliger voor deze mevrouw en bracht beide onder bij Welzijn Stede Broec.