C(A) (Promotie) - Radboud Universiteit

dinsdag 5 juli 2016

Tijd vanaf 12:30

Locatie Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2

Faculteit Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Promovendus de heer MSc. A.J. Lindenhovius

Promotor(es) prof. dr. N.P. Landsman

Subtitel C(A)

Beschrijving

Bert Lindenhovius deed onderzoek naar de wiskunde achter quantummechanica met mogelijke toepassingen in computerwetenschappen, in het bijzonder de quantumcomputing. Hij richtte zich op C*-algebra's, wiskundige objecten die gebruikt kunnen worden om natuurkundige systemen te beschrijven. Het voordeel van het C*-algebraische formalisme is dat het zowel heschikt is voor quantummechanica als voor de klassieke mechanica van Newton. De zogeheten commutatieve C*-algebra's spelen een rol in de beschrijving van de klassieke mechanica. Nu is het een doctrine van Niels Bohr dat we alleen door een `klassieke bril' naar de de quantumwereld kunnen kijken; als we daadwerkelijk metingen aan een quantumsysteem uitvoeren, krijgen we altijd klassieke data. In dit proefschrift onderzoekt Bert Lindenhovius C*-algebra's door middel van hun commutatieve C*-deelalgebra's, die het wiskundige analagon van de klassieke bril van Bohr vormen. In andere woorden: gegeven een C*-algebra dat een bepaald quantumsysteem representeert, wordt alle experimenteel toegankelijke informatie in dat quantumsysteem gerepresenteerd door de collectie van commutatieve C*-deelalgebra's van de C*-algebra. Met name is Lindenhovius geinteresseerd in de identificatie van C*-algebra's aan de hand van hun commutatieve C*-deelalgebra's.

Biografie

Bert Lindenhovius (Den Helder, 1984) studeerde mathematische fysica aan de Universiteit van Amsterdam onder begeleiding van Prof. Robert Dijkgraaf, waarna hij promovendus werd aan de Radboud Universiteit onder leiding van Prof. Klaas Landsman. Na zijn promotie, die mede werd gefinancierd door NWO, zal hij als postdoctoraal onderzoeker aan de slag gaan in New Orleans.