32 'boodschappen' voor toegankelijke zorg voor dak- en thuislozen

De Nederlandse Straatdokters Groep (NSG) roept alle relevante partijen op concrete maatregelen te nemen om goede en toegankelijke zorg voor dak- en thuislozen te regelen. In 'boodschappen' gericht aan de landelijke politiek, gemeenten, het Aanjaagteam Verwarde Personen, zorginstellingen en professionals, doet de NSG 32 aanbevelingen voor concrete verbeteringen voor de gezondheidszorg aan dakloze mensen.

De NSG streeft naar toegankelijke en goede sociaal medische zorg voor dak- en thuisloze en andere sociaal kwetsbare burgers. Tijdens het 3e Nederlandse Straatdokters Symposium, op 28 juni 2016 in Den Bosch, stond het onderwerp van onverzekerde daklozen centraal met presentaties over de aard, omvang en gevolgen van de onverzekerden problematiek. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid sprak in een videoboodschap de straatdokters toe en kondigde een noodfonds aan waaruit onverzekerde zorg voor daklozen betaald kan worden. In vier discussiegroepen spraken de tachtig deelnemers verder over hun ervaringen in de praktijk en oplossingen voor de opvang van verwarde personen, de 'in zorg stelling' voor onverzekerden met lichamelijke problemen en algemene goede voorbeelden van straatdokterpraktijken. Aan het einde van het symposium zijn boodschappen voor de overheid, gemeenten, het Aanjaagteam, hulpinstellingen en straatdokterpraktijken geformuleerd en opgetekend in de bijlage. Het programma, een achtergrondartikel, presentaties, link naar de videoboodschap van Minister Schippers en de evaluatie van de middag zijn te vinden op http://www.doctorsforhomeless.org/symposium-straatdokters/

Namens de Nederlandse Straatdokters Groep (NSG)

- Igor van Laere, sociaal geneeskundige en coordinator NSG

- Marcel Slockers, huisarts/straatdokter Rotterdam

- Maria van den Muijsenbergh, huisarts/straatdokter Praktijk Buitenzorg Nijmegen / onderzoeker Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde RaboudUMC Nijmegen en Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen

- Ronald Smit, sociaal geneeskundige afdeling Volksgezondheid gemeente Utrecht

- Fifi Groenendijk, straatdokter Nijmegen

- Edo Paardekooper Overman, Ervaringsdeskundige, Werkplaats Clienten Organisaties Maatschappelijke Opvang (COMO)

- Els Reijn, sociaal geneeskundige GGD Haaglanden

- Rob van Valderen-Antonissen, huisarts/straatdokter Tilburg

- Richard Starmans, huisarts/straatdokter SHG-gezondheidscentrum Vaillantplein Den Haag

- Sarah Voss, sociaal verpleegkundige GGD Hart voor Brabant

- Paula Mentink, sociaal verpleegkundige GGD Groningen

- Rouzbeh Zoubin, huisarts/straatdokter Zwolle

- Federatie Opvang, branchevereniging opvanginstellingen en beschermd wonen

*

*

*

*