Kamerbrief Uniform herstelkader herbeoordelingen rentederivaten in het MKB

Minister Dijsselbloem van Financien stuurt de Tweede Kamer een brief over het uniform herstelkader herbeoordelingen rentederivaten in het MKB. De minister schrijft dat de aangestelde onafhankelijke deskundigen hem op 5 juli het vastgestelde uniform herstelkader hebben aangeboden. Vier banken hebben zich inmiddels gecommitteerd aan het toepassen van het herstelkader. Het herstelkader vormt de basis waarop de herbeoordelingen vanaf heden op een goed uitvoerbare en zorgvuldige wijze kunnen worden uitgevoerd.

Download 'Kamerbrief Uniform herstelkader herbeoordelingen rentederivaten in het MKB'

PDF document | 3 pagina's | 95 kB

Kamerstuk: Kamerbrief | 05-07-2016

Bijlagen

* Bijlage 2 Begeleidende brief aan Minister van Financien

Minister Dijsselbloem van Financien stuurt de Tweede Kamer een brief over het uniform herstelkader herbeoordelingen...

Kamerstuk | 05-07-2016

* Bijlage 1 Definitieve Herstelkader 5 juli 2016

Minister Dijsselbloem van Financien stuurt de Tweede Kamer een brief over het uniform herstelkader herbeoordelingen...

Kamerstuk | 05-07-2016

Zie ook

* Financiele sector

Verantwoordelijk

* Ministerie van Financien