Hennis: Defensie en bedrijfsleven hebben elkaar hard nodig

"Defensie is onmisbaar voor het bedrijfsleven. Maar andersom is net zo goed waar. Defensie heeft het bedrijfsleven hard nodig. En dat geldt overigens ook voor de onderwijs- en kennisinstellingen. Met andere woorden: we kunnen niet zonder elkaar. Onze verwevenheid levert een enorme rij voordelen op. Klein en groot. Voor beide partijen."

Met deze woorden benadrukte minister Jeanine Hennis-Plasschaert het belang van nauwe samenwerking tussen Defensie en de werkgevers. Dat gebeurde vanmiddag bij werkgeversorganisatie VNO-NCW in Den Haag .

Deltawerken

Nederland moet een veilige plek om te werken, te wonen en te communiceren zijn en blijven, stelde ze. "Defensie gaat immers allang niet meer alleen over de verdediging van het Nederlands grondgebied. De belangen van Nederland zijn per definitie grensoverschrijdend. Denk aan handelslijnen, cyber, energie of grondstoffen."

Internationale stabiliteit vormt een noodzakelijk ingredient voor het succes van handelsland Nederland. "Onrust en chaos, elders in de wereld, kunnen in Nederland net zo hard aankomen als een Westerstorm voor de aanleg van de Deltawerken. We voelen het direct. Bijvoorbeeld in Aalsmeer of in de haven van Rotterdam. Niet voor niets heb ik onze krijgsmachtdelen reeds eerder beschreven als de Deltawerken van de Nederlandse economie. Een vrij, veilig en welvarend Nederland kan niet zonder militairen", aldus Hennis.

Flexibel kamp

Defensie heeft voortdurend behoefte aan nieuwe ideeen en concepten voor bijvoorbeeld de snelle en slimme opbouw van een kamp in een missiegebied dus, zei ze. "Fieldlab Smart Base vind ik dan ook echt een prachtig voorbeeld. Een praktijkomgeving waarin het bedrijfsleven en Defensie gezamenlijk oplossingen ontwikkelen, testen, implementeren en toepassen. En zonder uw input, boksen we dit niet voor elkaar."

Oog voor veranderingen

Het kabinet heeft volgens Hennis oog voor de veranderingen om ons heen, voor het toegenomen belang van een sterke krijgsmacht. Wat de minister betreft geven de ontwikkelingen in de internationale veiligheidssituatie daartoe dan ook alle aanleiding. "En het past bij de afspraken die we in 2014 tijdens de NAVO-top in Wales hebben gemaakt en die tijdens de volgende NAVO-top worden herbevestigd. De toestand in de wereld verdraagt zich nu eenmaal niet met een krijgsmacht die aan te veel beperkingen onderhevig is. Een krijgsmacht waarop we steeds vaker een beroep doen, nationaal en internationaal.

"De krijgsmacht moet volgens haar blijvend beschikken over goede middelen. "Er moet genoeg munitie zijn. Er moeten genoeg reservedelen zijn. De geoefendheid moet op orde zijn en blijven, ook voor het optreden hoog in het geweldsspectrum." Van het zomaar vervangen van materieel is geen sprake. "Een ding is echter duidelijk: de investeringsbehoefte van Defensie overstijgt het beschikbare budget." Dit, ondanks dat de trend van dalende defensie-uitgaven is gekeerd en de opwaartse lijn is ingezet. "Er is echt versterking nodig van militaire eenheden en capaciteiten voor de operationele en logistieke ondersteuning", vervolgt Hennis. "Hiermee verbetert zowel de inzetbaarheid als het voortzettingsvermogen van de krijgsmacht aanzienlijk."