Philips Foundation publiceert jaarverslag 2015

dinsdag 5 juli 2016 10:00 Binnenland

In het jaaroverzicht van de Philips Foundation is de voortgang gepubliceerd van de wereldwijde projecten met het Internationale Comite van het Rode Kruis (ICRC), het Nederlandse Rode Kruis, UNICEF en van meer dan dertig gemeenschapsprojecten. Naast tastbare resultaten, laat het verslag ook duidelijk een groeiende behoefte zien van humanitaire organisaties aan expertise van het bedrijfsleven op het gebied van innovatie in samenwerkingsverbanden op basis van gemeenschappelijke waarden. Op die manier kunnen de meest achtergestelde bevolkingsgroepen over de hele wereld beter toegang krijgen tot kwalitatieve zorg.

De Philips Foundation is in 2014 opgericht met als doel innovatieve kennis, technologie en mensen van Philips in te zetten om het leven van kwetsbare bevolkingsgroepen te verbeteren; met name van moeders en kinderen die het meest te lijden hebben bij rampen of crisissituaties. De projecten richten zich op noodhulpverlening, gemeenschapsbetrokkenheid en stimulering van sociaal ondernemerschap.

Hoogtepunten uit het jaaroverzicht:

- De lancering van twee wereldwijde humanitaire samenwerkingsverbanden op innovatie met ICRC en UNICEF.

- Goedkeuring van dertig gemeenschapsprojecten over de hele wereld - van Peru tot Vietnam tot Turkije.

- Drie inzamelingsacties voor noodhulpverlening, waarbij de Philips Foundation het ingezamelde bedrag (EUR 297.000) door werknemers bij Philips heeft verdubbeld.

De Philips Foundation is ook een van de oprichters van de Global Alliance for Humanitarian Innovation om opschaling in de sector te vergroten.

"Vanaf het begin hebben we de Philips Foundation anders opgezet dan een traditionele charitatieve instelling. We zagen namelijk de potentie van onze innovaties en manier van vormgeving om het leven te verbeteren van mensen die getroffen zijn door de vele huidige humanitaire crises, maar we moesten de juiste samenwerkingsverbanden aangaan", aldus Katy Hartley, die aan het hoofd van de Philips Foundation staat. "In de contacten met ICRC en UNICEF hebben wij op basis van voortschrijdend inzicht en wederzijds vertrouwen gekeken hoe wij het beste in co-creatie oplossingen gaan bieden aan mensen in nood."

De innovatiegedreven samenwerkingsverband van de Philips Foundation en UNICEF richt zich op de eerste 1000 dagen van een kinderleven (vanaf zwangerschap tot tweejarigen). Het ging van start met twee belangrijke initiatieven: het 'Maternal & Neonatal Health Innovations'-project (of 'Maker Movement'-beweging) in Kenia en de sponsoring van het UNICEF Global Innovation Center. Het samenwerkingsverband van de Philips Foundation met ICRC richt zich op het versterken van zorgstelsels en het verlichten van lijden in achtergestelde gemeenschappen. Zo heeft de Philips Foundation samen met het Nederlandse Rode Kruis in de Ivoorkust een meerjarenplan ontwikkeld om de systemen en faciliteiten van de eerstelijnszorg te verbeteren.

"Het verbeteren van de gezondheid van mensen ligt in het hart van de activiteiten van zowel het ICRC als de Philips Foundation. Samen kunnen we echt het verschil maken bij het verbeteren van de toegang tot kwalitatieve gezondheidszorg voor mensen die in complexe en kwetsbare omgevingen leven", aldus Yves Daccord, algemeen directeur van het ICRC. "We delen expertise en leren van elkaar wat betreft processen, benaderingen en technologieen. Op die manier kunnen we uitdagingen overwinnen en innovatieve oplossingen bieden voor humanitaire behoeften die steeds ingewikkelder worden."

Ook is de Philips Foundation vereerd om de aanstaande samenwerking met Ashoka aan te kondigen: het wereldwijd grootste associatie van toonaangevende sociale ondernemers die revolutionaire oplossingen hebben ontwikkeld voor de meest urgente sociale, economische en milieugerelateerde problemen van de wereld. Gezamenlijk zullen Philips en Ashoka een zogenaamd 'accelerator'-programma van zes maanden opzetten: 'The Globalizer on Health and Lighting', dat twaalf sociale ondernemers gaat helpen bij het opschalen van innovaties om bestendige en duurzame gemeenschappen op te bouwen. Het programma werkt toe naar een driedaagse conferentie van 18 tot en met 20 oktober 2016 in Eindhoven. De ondernemers zullen daar hun impactvolle strategieen presenteren onder begeleiding van individuele mentors van Philips en andere vakexperts.

"In een tijd waarin veel humanitaire organisaties te maken hebben met ongeevenaarde uitdagingen, heeft het bedrijfsleven naar onze mening de verantwoordelijkheid om een rol te spelen bij het vinden van oplossingen voor deze problemen", aldus Ronald de Jong, Chief Market Leader bij Philips en voorzitter van de Philips Foundation. "Door ons te richten op de behoeften van onze partners en met al onze expertise op het gebied van innovatieve zorg- en verlichtingstechnologie, kijken wij ernaar uit om in co-creatie nieuwe oplossingen te bieden die bijdragen aan betere uitkomsten en die wereldwijd voor blijvende verandering zorgen."