Steeds meer aandeelhouders stemmen op aandeelhoudersvergaderingen

Beloningsbeleid, emissiemachtigingen, beschermingsconstructies, interne risicobeheersing en controle, het belastingbeleid en de klimaatrisico's waren dit jaar voorgaand op en tijdens de aandeelhoudersvergaderingen (AVA's) van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen de belangrijkste discussiepunten.

Dit blijkt uit het evaluatierapport van het AVA-seizoen 2016 dat Eumedion vandaag heeft gepubliceerd. Uit de evaluatie blijkt ook dat het aantal ter AVA uitgebrachte stemmen zijn stijgende lijn doorzet. Bij de 2016-AVA's van de AEX-ondernemingen was gemiddeld 71,5% van het totale aandelenkapitaal aanwezig of vertegenwoordigd. In 2015 was dit nog 69,6%. Bij de AMX-ondernemingen was de stijging van de participatiegraad van aandeelhouders nog duidelijker: 65,2% in 2016 tegenover 58,6%. In totaal werden slechts drie geagendeerde voorstellen door de AVA's verworpen.

Vier stempunten werden voorafgaand aan de AVA's ingetrokken, wegens zichtbaar gebrek aan steun onder aandeelhouders, en een agendapunt werd voorafgaand aan de stemming nog aangepast. Aandeelhouders blijken vooral moeite te hebben met voorstellen tot toekenning van speciale bonussen en voorstellen tot wijziging van het beloningsbeleid die ontoereikend zijn toegelicht. Uit het evaluatierapport blijkt verder dat steeds meer Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen aandacht besteden aan betere verslaggeving over hun waardecreatiemodel en de daarbij behorende risico's. Het aantal ondernemingen dat een dergelijk 'geintegreerd jaarverslag' publiceerde verdrievoudigde: van 6 in 2015 naar 18 in 2016.