Bevolkingsonderzoek borstkanker start in De Rijp

Maandag 11 juli 2016 begint in De Rijp een nieuwe ronde van het bevolkingsonderzoek borstkanker. Het mobiele onderzoekscentrum staat op het parkeerterrein bij sporthal de Oosterven, Jan Ploegerlaan 2A, 1483 VR in De Rijp.

Vrouwen van 50 tot en met 75 jaar krijgen iedere 2 jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. In De Rijp worden dit jaar vrouwen uitgenodigd woonachtig in de postcodegebieden 1483 t/m 1488 en 1536. Ongeveer 1200 vrouwen ontvangen een uitnodiging van Bevolkingsonderzoek Midden-West.

De gegevens van de vrouwen ontvangt Bevolkingsonderzoek Midden-West automatisch van de gemeente. Gedurende de onderzoeksperiode ontvangen alle vrouwen die tot de doelgroep behoren een uitnodiging. De uitnodigingen worden 4 weken van tevoren verzonden per straat of wijk aan de hand van de postcode. Afhankelijk van de duur van de onderzoeksperiode kan het daarom enige tijd duren voordat alle vrouwen een uitnodiging hebben ontvangen.

Wat houdt het onderzoek in? Het borstonderzoek wordt georganiseerd door Bevolkingsonderzoek Midden-West. Vrouwen krijgen het onderzoek gratis aangeboden. Het wordt uitgevoerd door speciaal hiervoor opgeleide radiodiagnostisch laboranten en duurt ongeveer 20 minuten. Alle vrouwen krijgen binnen 14 dagen schriftelijk bericht van de uitslag van het onderzoek. Van elke 1.000 onderzochte vrouwen is bij ongeveer 25 vrouwen aanvullend onderzoek nodig in het ziekenhuis om vast te stellen of werkelijk sprake is van borstkanker. Bij ongeveer 7 op de 25 van de naar het ziekenhuis verwezen vrouwen wordt inderdaad borstkanker vastgesteld.

Betere genezingskansen

Ongeveer 1 op de 8 vrouwen in Nederland krijgt in haar leven borstkanker. Een goed georganiseerd bevolkingsonderzoek is een belangrijke manier om de sterfte aan borstkanker terug te dringen. Door het bevolkingsonderzoek overlijden er elk jaar ongeveer 775 vrouwen minder aan borstkanker. Door de ziekte met roentgenfoto's in een vroeg stadium op te sporen, wordt de kans op genezing aanzienlijk groter. Op de borstfoto's zijn hele kleine afwijkingen te zien die men zelf nog niet kan voelen en nog geen klachten geven. Om de foto's te maken is maar heel weinig roentgenstraling nodig. Door deelname aan het onderzoek kan borstkanker niet worden voorkomen. Ook kunnen niet alle gevallen van borstkanker vroegtijdig worden opgespoord. Het is belangrijk om regelmatig deel te nemen, ook als bij het vorige onderzoek geen afwijkingen zijn gevonden.