Gemeente Aurich (D) investeert in monument voor Fryske vrijheid

De gemeente Aurich (D) investeert de komende 3 jaar EUR 250.000,-- in het monument Opstalsboom bij Rahe (Ostfriesland).

Opstalsboom

De Opstalsboom is een historisch fenomeen voor de Fryske bevolking in zowel Fryslan als Ostfriesland (Duitsland). De vrije Friezen kwamen er van 11e tot de 14e eeuw regelmatig bijeen om op te komen voor de vrijheid en recht voor alle Friezen. Nog steeds komen elk jaar op dinsdag na Pinksteren Friezen bij elkaar op deze plek. De gemeente Aurich zal, in samenwerking met de Ostfriesische Landschaft, informatiepanelen plaatsen en de infrastructuur rondom het monument verbeteren.

Fryske vrijheid

De provincie Fryslan besteedt ook aandacht aan wat het begrip "Fryske vrijheid" inhoudt. In het kader van "Wolkom op `e leste tongersdei fan `e moanne" zijn er twee lezingen over dit thema gehouden. In de komende periode zullen er nog drie lezingen volgen. In september 2017 organiseert de provincie Fryslan, samen met de Fryske Akademy en Tresoar, een symposium over de Fryske vrijheid in Europees perspectief. Meer informatie over deze activiteiten is te vinden op de webpagina van Wolkom.

Folder

De provincie Fryslan heeft, in samenwerking met de Fryske Akademy en de Fryske Rie, een Friestalige folder gemaakt over de Opstalsboom. Deze folder kunt u onderaan dit bericht downloaden.