Test drijvende zonnepanelen in de Slufter van start | Rijkswaterstaat

Twintig vlotten met 120 zonnepanelen worden het komend jaar in de Slufter op de Maasvlakte blootgesteld aan het Nederlandse weer. De al eerder aangekondigde proef met drijvende zonnepanelen is op maandag 4 juli officieel van start gegaan.

Rijkswaterstaat voert de pilot uit samen met Havenbedrijf Rotterdam, fabrikant SunFloat en Deltares. Op deze manier bundelt Rijkswaterstaat met marktpartijen de krachten om klimaatverandering het hoofd te bieden en de omslag naar duurzame energie te maken.

Het baggerdepot Slufter is bestemd voor de berging van verontreinigde baggerspecie. Het Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat exploiteren samen de Slufter. De uiterst westelijke ligging maakt de Slufter tot een van de meest zonrijke plekken in Nederland. Door de drijvende zonnepanelen heeft het depot een extra functie gekregen: als locatie voor duurzame energieopwekking. Eerdere kleinere proeven met drijvende zonnepanelen waren veelbelovend. De test in de Slufter is de eerste test op grotere schaal. Het gaat vooralsnog om een pilot voor de duur van een jaar.

Winst

De proefinstallatie bestaat uit twintig vlotten waarop in totaal 120 panelen zijn gemonteerd. Daarnaast komen er op de kade ook nog twaalf zonnepanelen. Door de vlotten met de zon mee te laten draaien kan er 18% meer opbrengst van energie worden gegenereerd in vergelijking met panelen in een zonneweide. Daarnaast levert de reflectie en de koeling van het water naar verwachting ook een aanzienlijk voordeel op.

Innovatie

Rijkswaterstaat stimuleert vernieuwingen onder meer door experimenteren in de praktijk mogelijk te maken. Innoveren is het antwoord op toekomstige vragen. Willen we ons land veilig, bereikbaar en leefbaar houden, dan zijn slimme, nieuwe en duurzame oplossingen noodzakelijk. Als de pilot succesvol is, bekijkt Rijkswaterstaat of en hoe verdere toepassing van de drijvende zonnepanelen op het 'natte' areaal mogelijk is.

Kijk voor meer informatie over dit project op de infographic Energie op water (JPG, 3,59 MB).