Emeritus priester A.A. Rubrech overleden

Albertus Antonius Rubrech (98), emeritus priester van het Aartsbisdom Utrecht, is 4 juli te Putten overleden. Albert Rubrech werd op 9 februari 1918 geboren in Arnhem. Na zijn priesterwijding op 25 juli 1943 was hij achtereenvolgens kapelaan te Lathum, Ootmarsum en Utrecht (H. Johannes). Met ingang van 3 februari 1961 werd hij benoemd tot bouwpastoor van de parochie De Goede Herder te Ermelo. Op 1 oktober 1965 volgde zijn benoeming tot pastoor van de parochie H. Maria Zuivering te Putten. Met ingang van 1 mei 1997 ging hij met emeritaat.

Beschrijving

Qua leeftijd en wijdingsjaren was Albert Rubrech de oudste priester van het Aartsbisdom Utrecht. Een groot deel van zijn leven woonde hij op de pastorie in Putten, "een dorpsgemeenschap waarmee hij zich zeer verbonden voelde," zo schrijft kardinaal Eijk in het overlijdensbericht. "In 2013 schreef hij in de Graver, het blad van het Historisch Genootschap Putten, waarvan hij medeoprichter was: `Zolang ik leef blijf ik in Putten maar ook na mijn dood blijf ik in Putten, op het r.-k kerkhof op het voormalige terrein van de Kelnarij.' Hij moest enkele maanden in huize Casa Bonita in Apeldoorn verblijven, maar kon op 22 juni jl. terugkeren naar Putten in het christelijk woonzorgcomplex `De Samaritaan'. Onze dank gaat uit naar hen die hem verzorgd hebben. Gaarne verzoek ik u om hem in uw gebed te gedenken," aldus kardinaal Eijk.

De avondwake vindt plaats op vrijdag 8 juli om 19.00 uur in de kerk H. Maria Zuivering te Putten (Brinkstraat 87). Zaterdag 9 juli wordt aldaar om 10.00 uur de Eucharistie ten uitvaart gevierd, waarna hij wordt begraven op het nabijgelegen rooms-katholieke kerkhof.

Lees hier het volledige overlijdensbericht