Via 'Mijn Politie' in contact met de burger


Via 'Mijn Politie' in contact met de burger

Laatste update:
04-11-2016 | 09:20

Nederland - Hebt u aangifte gedaan van diefstal, vernieling of internetoplichting? Als het gaat om bepaalde vormen van veelvoorkomende criminaliteit, houdt de politie u op de hoogte van ontwikkelingen die voor u belangrijk zijn. Om dit mogelijk te maken is op de website van de politie een
persoonlijke pagina ingericht: Mijn Politie.

Online aangifte doen Online aangifte doen

Oscar Dros, politiechef van de Eenheid Noord-Nederland en portefeuillehouder Dienstverlening: 'Wij willen een politie zijn die in verbinding staat met burgers. Op veel terreinen doen we dat al goed, maar op het gebied van aangiftes hadden we nog wat stappen te zetten. Dat kregen we onder
andere terug uit de Reputatie- en Vertrouwenmonitor die in 2015 is gehouden.'

Wat doet de politie met mijn aangifte?

`Het is voor ons werk cruciaal dat we weten hoe het ervoor staat met de veiligheid op straat en dat we hierover contact hebben met burgers en partners. Aangiftes zijn voor de politie een belangrijke indicatie van de ontwikkeling van criminaliteit in een bepaalde buurt, maar voor burgers is
elke aangifte er eentje te veel. Zij hebben schade geleden, soms ook emotioneel. Het is volslagen begrijpelijk dat zij willen weten wat wij met die aangifte doen.'

Op de hoogte houden

Bij een woninginbraak of geweldsmisdrijf neemt de politie al een paar jaar persoonlijk contact op. Meestal telefonisch. Voor heel ernstige geweldsmisdrijven zet de politie familierechercheurs in, die de nabestaanden ondersteunen tijdens het politieonderzoek. Via Mijn Politie kunnen we nu ook
aangevers van diefstallen, vernielingen en internetoplichting op de hoogte houden. Dit gaat om ongeveer 700.000 aangiftes per jaar; dit is zo'n 85% van alle aangiftes. In deze gevallen gaat het niet om persoonlijk contact, maar om een e-mail dat er iets veranderd is in de status van de
aangifte. Slachtoffers kunnen dan op Mijn Politie kijken wat dit precies is.

Serieus nemen

Dros: `Uit onderzoek door de universiteit van Tilburg is gebleken dat slachtoffers vooral behoefte hebben aan erkenning en informatie van de politie. Natuurlijk zien ze het liefst dat de politie in alle zaken actie onderneemt. Maar ook als dit niet mogelijk is, willen ze horen wat er gebeurt
met hun aangifte. Zo voelen ze zich serieus genomen en zullen eerder weer contact opnemen met de politie.'

Burgers stellen informatie op prijs

Mijn Politie bestaat al sinds eind april 2016. Eerst konden hier alleen slachtoffers van internetoplichting terecht. Sinds 1 juli 2016 is de persoonlijk pagina ook toegankelijk voor slachtoffers van diefstal en vernieling. In de maanden juli en augustus is 91.150 keer aangifte gedaan van
diefstal of vernieling. Over deze aangiftes zijn in totaal 125.989 e-mails verstuurd naar de slachtoffers. Alle aangevers uit die periode kregen ook een vragenlijst in de mail om de tevredenheid over het informeren via Mijn Politie te toetsen. Ruim vijftienhonderd ingevulde lijsten kwamen
retour. De gemiddelde tevredenheidsscore was 7,6.

DigiD

Inloggen op Mijn Politie gebeurt overigens met DigiD, net als het doen van onlineaangifte. Zo weet de politie zeker dat vertrouwelijke informatie alleen gelezen wordt door het slachtoffer. En weet het slachtoffer zeker dat het de politie is die de aanvullende vragen stelt. Iedereen met een
Burger Service Nummer kan een DigiD aanvragen via www.digid.nl. Heeft een slachtoffer geen DigID, of wil hij geen onlineaangifte, dan kan hij aangifte doen op een politiebureau.