Handelsmissie Australie goed voor meer dan 125 miljoen

Nieuwsbericht | 04-11-2016 | 14:11

De economische missie naar Australie heeft nu al ruim 125 miljoen euro opgeleverd. Tussen Nederlandse bedrijven en hun Australische partners zijn elf contracten en samenwerkingsovereenkomsten getekend in de sectoren water, gezondheidszorg, tuinbouw, ICT en infrastructuur. De missie, die onder leiding stond van de ministers Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en Kamp (Economische Zaken), vond plaats tijdens het staatsbezoek aan Australie.

Ploumen en Kamp: 'Een zeer goed resultaat. Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen leveren producten en expertise die Australie uitstekend kan gebruiken. We verwachten in de toekomst bovendien nog meer succes, omdat Nederlandse- en Australische ondernemingen de afgelopen week goede contacten hebben gelegd of geintensiveerd. Export van kennis en producten levert ons bedrijfsleven inkomsten en banen op.'

Tijdens deze economische missie zijn overeenkomsten gesloten voor onder meer het openen van een nieuw laboratorium voor biomedisch onderzoek en het leveren van zogenaamde cleanrooms, waar onder de juiste temperatuur en hygiene gewerkt kan worden. Een ander voorbeeld van samenwerking is gericht op technologie voor de auto-industrie. Met 31 miljard euro is Nederland momenteel de vierde investeerder in Australie. Jaarlijks wordt er voor 4,3 miljard euro aan goederen en diensten geexporteerd.

De missie naar Australie liep parallel aan het staatsbezoek van het koninklijk paar dat nu doorreist naar Nieuw-Zeeland. Ook dat land wordt de komende dagen bezocht door een groot aantal Nederlandse ondernemingen onder leiding van minister Kamp.