Aanbieding 18e Halfjaarsrapportage Belastingdienst

Staatssecretaris Wiebes van Financien informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken bij de Belastingdienst.

Download 'Aanbieding 18e Halfjaarsrapportage Belastingdienst'

PDF document | 4 pagina's | 86 kB

Zie het origineel.

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-11-2016

Bijlagen

* 18e Halfjaarsrapportage

Het hoofdthema van deze rapportage zijn de inspanningen van de Belastingdienst, waaronder de Douane en FIOD op het terrein van...

Rapport | 04-11-2016

* Bijlage Eindrapport Werkgroep Verkenning afschaffen g-rekening

Rapport | 04-11-2016

Zie ook

* Ontwikkelingen Belastingdienst

Verantwoordelijk

* Ministerie van Financien