Nieuwe omgevingswet: hoe zit het met vertrouwen?

Liesbeth Schippers werkt in veel omgevingsplannen al met de uitgangspunten van de nieuwe Omgevingswet. Maar hoe zit het met het vertrouwen van marktpartijen, burgers, bedrijven en overheden? In een column in VNG magazine schetst zij het speelveld.

Het vertrekpunt van de Omgevingswet is vertrouwen. Waar andere basisprincipes vaste grond onder de voeten beginnen te krijgen, zorgt het principe 'vertrouwen' steevast nog voor een hoofdschuddend 'ja hoor'. Dat is niet vreemd, want we komen van ver. Van veel regels, weinig bewegingsruimte, de overheid strak aan het roer, de kaarten tegen de borst en zelfs wantrouwen tussen alle stakeholders.

Onder de Omgevingswet gaan we naar minder regels, gebiedsontwikkeling op basis van initiatieven uit de markt, de overheid die zich beperkt tot het stellen van de kaders, van 'nee, mits' naar 'ja, tenzij'. En vertrouwen dus. Vertrouwen tussen overheid en burgers & bedrijven, vertrouwen tussen overheid en de markt, vertrouwen tussen de markt en burgers & bedrijven en, niet onbelangrijk, vertrouwen tussen overheden onderling.

Heel veel vertrouwen in een omgeving met juist meer vrijheid en meer flexibiliteit en minder vooraf zicht op wat komen gaat. Hoe krijg je dat nu van de grond? Lees de volledige column in VNG magazine