Kamerbrief plaatsing certificaten ABN AMRO

Minister Dijsselbloem van Financien informeert de Tweede Kamer over de afronding van de procedure tot verkoop van een gedeelte van het belang van de staat in ABN AMRO Group N.V. In de verkoop zijn 65 miljoen certificaten van aandelen in ABN AMRO Group N.V. verkocht tegen een prijs van 20,40 euro. Dit resulteert in een totale opbrengst van deze transactie van 1.326 miljoen euro. Als gevolg van deze transactie zal het resterende belang van de staat in ABN AMRO afnemen van 77% tot circa 70%.

Download 'Kamerbrief plaatsing certificaten ABN AMRO'

PDF document | 1 pagina | 62 kB

Zie het origineel.

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-11-2016

Het persbericht van NLFI is in een afgeschermde omgeving terug te vinden: www.nlfi.nl/publicaties. Dit is nodig omdat deze informatie niet gedeeld kan worden met personen die woonachtig zijn in de Verenigde Staten, Canada, Australie en Japan vanwege de in die landen geldende wetten over de uitgifte van effecten.

Zie ook

* ABN AMRO nationalisatie en verkoop

Verantwoordelijk

* Ministerie van Financien