Aanbiedingsbrief Najaarsrapportage Regeldruk

De ministers Kamp (EZ), Plasterk (BZK) en Blok (Wonen en Rijksdienst) sturen de Tweede Kamer de Najaarsrapportage Regeldruk.

Download 'Aanbiedingsbrief Najaarsrapportage Regeldruk'

PDF document | 20 pagina's | 230 kB

Zie het origineel.

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-11-2016

Bijlagen

* Overzicht regeldrukeffecten kabinetsmaatregelen bedrijven, burgers en professionals

Publicatie | 17-11-2016

* Stand van zaken maatwerkaanpak regeldruk

Publicatie | 17-11-2016

* Ontwikkeling van MijnOverheid voor ondernemers

Publicatie | 17-11-2016

Zie ook

* Regeldruk

Verantwoordelijk

* Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties * Ministerie van Economische Zaken