Anko van Hoepen gekozen als nieuwe vicevoorzitter PO-Raad


24-11-2016
Vereniging PO-Raad

Anko van Hoepen wordt de nieuwe vicevoorzitter van de PO-Raad. De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de PO-Raad stemde donderdag unaniem in met zijn voordracht door de wervings- en selectiecommissie. De ALV herbenoemde Rinda den Besten als voorzitter voor een tweede termijn van vier jaar.

Van Hoepen volgt vanaf 1 februari volgend jaar Simone Walvisch op die acht jaar vicevoorzitter was. De PO-Raad kent Van Hoepen als een betrokken onderwijsmens die zich inzet voor het belang van de hele sector primair onderwijs. Hij werkte eerder als leraar, IB-er en directeur van een
basisschool. Bij de Alpha Scholengroep in Zeeland was hij de afgelopen negen jaar schoolbestuurder. Daarnaast was Van Hoepen als lid van het Algemeen Bestuur betrokken bij de PO-Raad.

Een van zijn grootste verdiensten is het opzetten van een Zeeuws bestuurlijk onderwijsplatform dat zich buigt over een gezamenlijk antwoord op de daling van het aantal leerlingen, een belangrijk vraagstuk in de sector.

In zijn speech op de ALV deed Van Hoepen een oproep aan alle schoolbesturen en de PO-Raad om met elkaar het verschil te maken voor het onderwijs. ,,Het verschil voor de vereniging PO-Raad, het verschil voor jullie, de schoolbesturen, voor de scholen en de leerkrachten die het werk moeten doen.
En laten we het verschil maken voor alle leerlingen. Zij moeten allemaal gelijke kansen krijgen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen als individu en als burger van onze democratische samenleving.''

Van Hoepen bedankte in zijn speech Simone Walvisch. ,,Zij heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan het ontstaan en de groei van de PO-Raad en veel voor de sector betekend'', aldus Van Hoepen. Zijn benoeming geldt eveneens voor een periode van vier jaar.

Van Hoepen zal nauw samenwerken met Rinda den Besten die door de ALV werd herkozen als voorzitter van de PO-Raad. Zij gaat daarmee haar tweede termijn als voorzitter in.

Laatst gewijzigd:
donderdag 24 november 2016