Aanbesteding voor sterkere en energieneutrale Afsluitdijk van start | Rijkswaterstaat

Aanbesteding voor sterkere en energieneutrale Afsluitdijk van start

News item - Publication date: 24 november 2016- Latest update: 24 november 2016 09:21 hour

Rijkswaterstaat start donderdag 24 november met de aanbesteding voor een sterkere en energieneutrale Afsluitdijk. De relevante documenten worden geplaatst op TenderNed. Geinteresseerde partijen kunnen zich dan aanmelden.

Afsluitdijk als icoon

De Afsluitdijk is al decennia een icoon van de Nederlandse waterbouwkunde. De dijk beschermt Nederland meer dan 80 jaar tegen de zee, maar voldoet inmiddels niet meer aan de huidige normen voor waterveiligheid. Daarom moet de Afsluitdijk worden versterkt. Ook moet meer overtollig water uit het IJsselmeer afgevoerd kunnen worden naar de Waddenzee.

De Afsluitdijk is meer dan bescherming tegen het water. De dijk grenst aan de natuurgebieden IJsselmeer en Waddenzee, heeft een grote cultuurhistorische en toeristische waarde en is een icoon van de Nederlandse waterbouw. In samenwerking met provincies en gemeenten (programma De Nieuwe Afsluitdijk, DNA) worden er projecten gerealiseerd op het gebied van innovaties in duurzame energie, economische ontwikkeling, recreatie en toerisme en ecologie.

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu: "Het is onze gezamenlijke ambitie om de Afsluitdijk ook de komende decennia het icoon te laten zijn van ons waterbeleid, de Nederlandse waterbouwkunde en duurzame innovatie. Dat kunnen we niet alleen. We roepen de markt op om met innovatieve oplossingen te komen en zo te bouwen aan de toekomst van ons land."

Energieneutraal en sterker

In het kader van de waterveiligheid geeft Rijkswaterstaat opdracht het dijklichaam (32 km) overslagbestendig te maken, de spuisluizen te versterken en keersluizen te realiseren bij Den Oever en Kornwerderzand. Bij Den Oever moeten nieuwe pompen komen om meer waterafvoer mogelijk te maken.

Rijkswaterstaat streeft naar een energie neutrale Afsluitdijk en daagt partijen uit om hiervoor met voorstellen te komen. Ook wordt een aantal ambities meegenomen van DNA. De openbare ruimte rond het Monument op de Afsluitdijk wordt verbeterd, op 2 trajecten wordt een nieuw fietspad aangelegd met zicht op de Waddenzee en er wordt een doorgang in de dijk gerealiseerd voor vissen, als onderdeel van een vismigratierivier.

Gunnen op kwaliteit

In deze aanbesteding speelt de Marktvisie een belangrijke rol. De Marktvisie is opgesteld door opdrachtgevers als Rijkswaterstaat en opdrachtnemers om de samenwerking te verbeteren. In deze aanbesteding staat samenwerking dan ook centraal.

De aanbesteding verloopt via een concurrentiegerichte dialoog, die de mogelijkheid biedt in overleg met de marktpartijen de uitvraag vast te stellen. Uiteindelijk leidt dit tot een design, build, finance & maintain (DBFM) contract. Dit betekent dat de opdrachtnemer niet alleen verantwoordelijk is voor het ontwerp en de aanleg, maar ook voor de financiering en het onderhoud gedurende 25 jaar na beschikbaarheid van bovengenoemde opdracht.

Rijkswaterstaat richt deze aanbesteding in op het verkrijgen van de beste prijs-kwaliteitverhouding. Hierop stuurt Rijkswaterstaat door middel van EMVI-criteria (Economisch Meest Voordelige Inschrijving). Deze criteria stellen partijen in staat een onderscheidende aanbieding te doen.

De gunning zal naar verwachting in 2018 plaatsvinden. De werkzaamheden moeten in 2022 afgerond zijn.