Beantwoording vragen gesteld tijdens begrotingsbehandeling onderdeel Landbouw en Natuur

Staatssecretaris Van Dam (EZ) informeert Tweede Kamer over beantwoording vragen gesteld tijdens de begrotingsbehandeling Economische Zaken 2017, onderdeel Landbouw en Natuur.

Download 'Beantwoording vragen gesteld tijdens begrotingsbehandeling onderdeel Landbouw en Natuur'

PDF document | 1 pagina | 46 kB

Zie het origineel.

Kamerstuk: Kamervragen | 24-11-2016

Bijlagen

* Antwoorden op vragen gesteld tijdens de begrotingsbehandeling Economische Zaken 2017, onderdeel Landbouw en Natuur

Beantwoording vragen gesteld tijdens de begrotingsbehandeling Economische Zaken 2017, onderdeel Landbouw en Natuur.

Begroting | 24-11-2016

Zie ook

* Landbouw en tuinbouw * Natuur en biodiversiteit

Verantwoordelijk

* Ministerie van Economische Zaken