Werkzaamheden Post- en Vlakebrug: hoge vaart gestremd | Rijkswaterstaat

Werkzaamheden Post- en Vlakebrug: hoge vaart gestremd

Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 24 november 2016- Laatste update: 24 november 2016 10:56 uur

Rijkswaterstaat werkt aan de Postbrug en Vlakebrug over het Kanaal door Zuid-Beveland. Van 28 november tot en met 11 december 2016 wordt de complete besturing van de bruggen vernieuwd. De bruggen zullen in deze periode niet draaien voor de scheepvaart en zijn dus gestremd voor de hoge vaart.

De vaarweg is wel beschikbaar voor schepen die onder de bruggen door kunnen varen. De brughoogte is N.A.P + 10,5 meter onder het vaste deel. De doorvaarthoogte is afhankelijk van het getij. Scheepvaart wordt geadviseerd voor actuele doorvaarthoogtes een getijdetabel te raadplegen. Na de ombouw van de bruggen zijn er ook elektronische hoogteborden beschikbaar.

Testen

Van 12 tot en met 18 december worden de bruggen verder getest. De bruggen kunnen dan al wel weer open voor de hoge scheepvaart. Het wegverkeer kan minimale hinder ondervinden door een extra brugdraai. Ook kunnen brugdraaiingen tijdens het testen 5 tot 10 minuten langer duren. Tijdens de spits wordt er niet getest.

Nieuwe bediening

De bruggen worden gemoderniseerd en krijgen nieuwe camera's, lichtmasten, nieuwe besturing en een nieuwe bedieningsinterface. Door deze grote renovatie blijven de bruggen veilig en betrouwbaar voor de komende decennia en voldoen aan de laatste veiligheidsrichtlijnen. Vanaf 19 december stapt de bediening over op de nieuwe bediendesk. De bruggen zullen op de lange termijn worden bediend vanuit de Nautische Centrale Neeltje Jans, maar voorlopig blijft de bediening nog in het bediengebouw op het sluizencomplex Hansweert. Over de Vlakespoorbrug is met Prorail afgesproken dat Rijkswaterstaat deze onveranderd blijft bedienen.