Autopremie stijgt 'claimcultuur' gedeeltelijk oorzaak


UTRECHT, 20161124 -- Na jaren van kunstmatig laag gehouden autopremies, werd in 2016 door verzekeraars dan eindelijk de prijs verhoogd. Die tendens zet door in 2017. De letsel Mede doordat de ‘Amerikaanse’ claimcultuur overwaait naar Nederland zal deze nieuwe teneur komende jaren verder doorzetten, zo verwacht Goedkoopsteautoverzekering.net

 De letselschadelast bestaat uit diverse onderdelen, waarbij oorzaken van de verhoging dus aan verschillende dingen kan liggen. De stijging van de letselschadelast wordt door het Verbond van Verzekeraars en het Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV) aan de kosten van deelgeschillen toegeschreven. Letselschadedeskundige Tjip Ridder lijkt deze oorzaak te simpel, en niet voldoende beargumenteerd: “Het is niet erg specifiek, ook omdat er geen cijfers ter onderbouwing worden gegeven.” Zelf ziet Ridder meer in een combinatie van factoren, waarbij onder meer de verhoogde claimbereidheid in Nederland een belangrijk onderdeel vormt.

De algehele hoogte van de letselschadelast is van belang bij de premiebeïnvloeding. Zo gaf Independer kortgeleden al aan dat de letselschadelast stijgt. In belangrijke mate zijn de premiestijgingen aan schadeclaims te wijten. Uit een rapport uit 2016 van het Verbond van Verzekeraars bleek al dat het aantal verkeersclaims in 2015 voor het eerst weer toenam, met 6,5%.

“De verhoogde claimbereidheid zie ik in de praktijk. De insteek verandert bij mensen: vroeger zagen ze zichzelf als iemand met pech, nu zijn ze mondiger en durven een claim in te dienen.” Ook de hoogte van het smartengeld neemt toe: “Door onze calvinistische inslag, in combinatie met de grotere afstand tussen slachtoffer en rechter, bleven bedragen lang laag in Nederland. In Amerika bijvoorbeeld wordt door een jury van gewone mensen besloten wat iemand moet krijgen. Gelukkig wordt het smartengeld nu toch hoger, omdat rechters kijken naar de landen om ons heen: Nederland is achtergebleven en moet meegaan.”

Toegenomen claimbereidheid en de ophoging van bedragen aan smartengeld dragen dus bij aan de oplopende letselschadelasten. Omdat deze tendensen nog maar kortgeleden zijn ingezet, is waarschijnlijk dat ze nog lang niet voorbij zullen zijn, en hun druk op de premies dus nog niet afneemt.

Lees hier het hele artikel: