Volop aandacht voor tijdelijke oplossing Wwz-problematiek


19-12-2016
Werkgeverszaken


Het nieuws dat er een tijdelijke oplossing is gevonden voor de vervangingsproblemen die zijn ontstaan door de Wet werk en zekerheid (Wwz), is breed door media verspreid. Vrijwel alle landelijke dagbladen berichtten erover, net als diverse regionale kranten en de NOS.

Vrijdag werd bekend dat de sociale partners waaronder de PO-Raad hebben afgesproken dat in de maanden januari, februari en maart - wanneer de ziektevervanging het meest nijpend is - tijdelijke contracten voor ziektevervanging niet meetellen voor de ketenregeling. Dit geldt voor 2017 en 2018.
In de meeste media wordt vooral feitelijk bericht over de afspraken die zijn gemaakt en wordt ook de PO-Raad genoemd.

Het Nederlands Dagblad en de Volkskrant blikten in een krantenartikel hierover ook terug op de peiling die de PO-Raad in november hield onder haar leden. Daaruit bleek dat sinds de invoering van de wet bijna 90 procent van de schoolbesturen meer moeite heeft vervanging te organiseren. Ruim 70
procent wijt dat direct aan de wet. Sommige besturen zagen zich genoodzaakt leerlingen naar huis te sturen omdat ze geen invaller konden vinden voor een zieke leraar.

Laatst gewijzigd:
maandag 19 december 2016