Erepenning voor Dick Mijnhart


Tijdens de nieuwjaarsreceptie op maandag 9 januari 2017 heeft waarnemend burgemeester Hein Bloemen een erepenning uitgereikt aan de heer Dick Mijnhart.

Erepenning voor Dick Mijnhart. Van links naar rechts Inge Mijnhart, Dick Mijnhart en Dirk MijnhartDick Mijnhart is eigenaar van het familiebedrijf Uitvaartonderneming Mijnhart. Al sinds 1933 is de familie Mijnhart betrokken bij de begrafeniszorg in onze gemeente. Daarbij hebben zij een zeer
goede naam opgebouwd.

Herbegrafenissen militairen

Sinds begin jaren '90 verzorgt Dick Mijnhart ook de herbegrafenis van militairen uit de Tweede Wereldoorlog. Daarbij stelt Dick Mijnhart zijn rouwkamer ter beschikking, adviseert hij de militaire draagploegen en zorgt hij voor de rouwwagens. Dit alles doet hij voor niets, uit respect voor
degenen die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. Het college van burgemeester en wethouders heeft hier grote waardering voor en onderscheidt Dick Mijnhart daarom als ereburger van de gemeente Renkum.