Overheid stimuleert ruilen van kavels

Nieuwsbericht | 10-01-2017 | 10:00

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu start samen met het Kadaster een programma om stedelijke kavelruil te stimuleren. Er zijn genoeg redenen waarom mensen hun woon- en/of werkomgeving willen veranderen. De wensen en behoeften van gebruikers en eigenaren van onroerend goed kunnen veranderd zijn maar ook renovatie, ruimtegebrek, krimp, leegstand en verduurzaming zijn allemaal redenen om een gebied opnieuw in te richten. Zelf het initiatief nemen om de omgeving te veranderen kan met stedelijke kavelruil.

Beeld: (c)Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Stedelijke kavelruil

Stedelijke kavelruil biedt eigenaren van onroerend goed de mogelijkheid om op vrijwillige basis met elkaar in gesprek te gaan en samen afspraken te maken over een nieuwe inrichting van het gebied. Om de ambitie te realiseren kunnen eigendommen geruild worden op een manier dat alle partijen er baat bij hebben. Dit geldt voor iedereen die eigenaar is van onroerend goed, dus niet exclusief voor gemeenten of professionals.

Door het invullen van de quick scan kan iedereen met ontwikkelplannen binnen enkele minuten zelf ontdekken of stedelijke kavelruil een mogelijkheid kan zijn om plannen te verwezenlijken. Een stappenplan helpt verder bij het starten van een kavelruil project.

Stimuleringsprogramma

De Omgevingswet treedt in 2019 in werking. Stedelijke kavelruil wordt daarmee wettelijk geregeld. Met het stimuleringsprogramma kunnen bewoners, bedrijven en overheden nu al aan de slag met kavelruil. Het ministerie en het Kadaster ondersteunen hen hierbij met betere informatie over de mogelijkheden van kavelruil, de pilotprojecten te ondersteunen en kennis en ervaringen te delen.

In 2017 starten tien pilots. De projecten varieren van ontwikkeling van de binnenstad tot het aanpakken van leegstand in de retail.

 
  Locatie                Ambitie 
  Assen      Binnenstad      Compacter centrum/ retail 
  Doetinchem    De Veentjes      Compacter centrum/ retail 
  Enschede     Kop van de Boulevard Binnenstedelijk bouwen 
  Heemskerk    Houtwegen       Bedrijventerrein/ transformatie 
  Helmond     Induma West      Bedrijventerrein/ herstructurering 
  Leiden      Lammenschans     Bedrijventerrein/ transformatie 
  Steenwijk    Centrum        Compacter centrum/ retail 
  Het Tonselseveld            Recreatieparken 
  Werkendam    Biesboshaven     Bedrijventerrein/ herstructurering havengebied 
  Zevenaar     Tatelaar en Hengelder Bedrijventerrein/ herstructurering