Kamerbrief over implantatenregister

Minister Schippers (VWS) stuurt de Tweede Kamer 2 Kamerstukken in het kader van het voorstel tot wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de totstandkoming van het implantatenregister ter bescherming van de gezondheid van clienten.

Download 'Kamerbrief over implantatenregister'

PDF document | 1 pagina | 64 kB

Zie het origineel.

Kamerstuk: Kamerbrief | 10-01-2017

Bijlagen

* Nota naar aanleiding van het verslag inzake implantatenregister

Nota naar aanleiding van het verslag in het kader van het voorstel tot wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen...

Kamerstuk: Nota n.a.v. het verslag | 10-01-2017

* Nota van wijzging inzake implantatenregister

Nota van wijzging in het kader van het voorstel tot wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met...

Kamerstuk: Nota van wijziging | 10-01-2017

Zie ook

* Kwaliteit van de zorg * Fouten en fraude in de zorg * Cosmetische ingrepen

Verantwoordelijk

* Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport