College houdt vast aan nieuw organisatiemodel voor presentatie erfgoed


College houdt vast aan nieuw organisatiemodel voor presentatie erfgoed

Stedelijk Museum Zwolle
19 januari 2017
Het college van Burgemeester en Wethouders kiest definitief voor een nieuw organisatiemodel voor de presentatie van het cultuurhistorisch erfgoed van de stad. Het Historisch Centrum Overijssel (HCO) krijgt daarin een leidende rol. HCO zal daarbij een meerjarige samenwerking aangaan met Museum
De Fundatie om optimaal gebruik te maken van de daar aanwezige museale kennis. De taken van de stichting Stedelijk Museum Zwolle (SMZ) worden in de nieuwe opzet overgedragen aan het HCO.

`De keuze voor dit organisatiemodel is tot stand gekomen na een zorgvuldig proces met de betrokken partijen', aldus wethouder Jan Brink (cultuur) `Het college is er van overtuigd dit de beste vorm is om ons belangrijke cultuurhistorisch erfgoed - Het verhaal van Zwolle - in de toekomst onder
de aandacht te brengen van een groot en gevarieerd publiek.'

In lijn met Cultuurnota

De keuze voor het HCO als regisseur van de presentatie van de Zwolse cultuurhistorie ligt geheel in de lijn van de Cultuurnota 2016-2020, die in juli 2016 door de gemeenteraad werd aangenomen. Daarin was ook voorzien dat de functie `historisch museum' op zou gaan in het HCO en dat het
Stedelijk Museum Zwolle als zelfstandige organisatie op zal houden te bestaan.
De gemeenteraad vroeg vorig jaar om een uitwerking van dit organisatiemodel, met name voor wat betreft de gevolgen voor het personeel, de collecties en het toekomstig gebruik van gebouwen zoals het Drostenhuis en de naastgelegen nieuwbouw van het SMZ.

Onafhankelijk advies

In opdracht van de besturen van SMZ en HCO heeft een onafhankelijk adviseur de afgelopen maanden een verkenning gedaan naar de vorm waarin de samenwerking gestalte zou kunnen krijgen. Uit het rapport van de adviseur kwam voor SMZ en HCO geen eenduidig beeld over de de organisatorische basis
van hun samenwerking. Met de keuze voor eerdergenoemd organisatiemodel neemt het college het advies van de onafhankelijk adviseur over. Nu kan er voortvarend werk worden gemaakt van een concrete en zorgvuldige invulling van de nieuwe structuur.
De gemeenteraad heeft al aangegeven binnenkort met het college over dit onderwerp van gedachten te willen wisselen.