Algemene Rekenkamer: 'Scholen en gemeenten, breng vastgoeddata op or..


19-01-2017
Financien, Huisvesting

De Algemene Rekenkamer vindt dat scholen en gemeenten hun vastgoeddata beter op orde moeten brengen. Dan kunnen bestuurders betere beslissingen nemen en kan het schoolgebouw meer dan 'een zesje' worden, aldus collegelid Kees Vendrik in Schoolfacilities.

Vendrik signaleert frictie tussen idealen en financien. Ouders, personeel en leerlingen beoordelen een school gemiddeld met een zesje. De staatssecretaris wil dat dat hoger wordt, maar stelt nauwelijks eisen aan de functionele eigenschappen van de gebouwen. Die hoge ambitie moet bovendien tot
stand komen in een huisvestingsstelsel dat geen prikkels geeft om zo doelmatig mogelijk te opereren. Het maatschappelijk doel (de ambitie) komt dus in conflict met het financiele doel (de bekostiging). Dan is het niet zo vreemd dat scholen niet meer dan een zesje scoren, aldus Vendrik. Hij
vreest dat als er niets gebeurt, dat zesje snel minder zal worden.

Lees het hele artikel met Kees Vendrik op Schoolfacilities.nl

Laatst gewijzigd:
donderdag 19 januari 2017