Kamerbrief over voortgang open science

Staatssecretaris Dekker (OCW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang bij open science. Het gaat over het toegankelijk maken van wetenschappelijke kennis.

Download 'Kamerbrief over voortgang open science'

PDF document | 9 pagina's | 222 kB

Zie het origineel.

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-01-2017

Zie ook

* Wetenschap

Verantwoordelijk

* Ministerie van Economische Zaken * Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap