Beantwoording vragen over de Douane en de haven van Rotterdam

Staatssecretaris Wiebes van Financien schrijft de Kamer mede namens de ministers van Veiligheid en Justitie en van Infrastructuur en Milieu de antwoorden op vragen over de berichten `Druk aan de Poort' en 'Zelfverrijking normale gang van zaken bij Rotterdams containerbedrijf' .

Download 'Beantwoording vragen over de Douane en de haven van Rotterdam'

PDF document | 6 pagina's | 113 kB

Zie het origineel.

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-01-2017

Zie ook

* Ontwikkelingen Belastingdienst

Verantwoordelijk

* Ministerie van Financien