Bovenwettelijk maatregelenpakket: extra geluidmaatregelen A27/A12 Ring Utrecht | Rijkswaterstaat

Bovenwettelijk maatregelenpakket: extra geluidmaatregelen A27/A12 Ring Utrecht

Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 19 januari 2017- Laatste update: 19 januari 2017 10:36 uur

De minister heeft ingestemd met het advies van de regio over de invulling van het 'bovenwettelijk maatregelenpakket', om invulling te geven aan het bedrag van 15 miljoen euro voor extra leefbaarheids- en inpassingsmaatregelen in het projectgebied van Ring Utrecht.

Minister Schultz van Haegen en Gedeputeerde Verbeek-Nijhof bouwen samen aan een bereikbare en leefbare regio Utrecht

Extra bovenwettelijke geluidmaatregelen

Op 15 locaties in Utrecht, De Bilt en Houten worden extra en/of hogere geluidschermen geplaatst dan beschreven staat in het tracebesluit. Hiermee wordt de geluidbelasting van bijna alle woningen in het projectgebied teruggebracht tot 55 dB (woonwijken) of 60 dB (halfvrijstaande en vrijstaande woningen buiten woonwijken). In totaal profiteren ongeveer 3000 woningen van de bovenwettelijke geluidschermen.

Voor enkele halfvrijstaande en vrijstaande woningen met een geluidbelasting van meer dan 60 dB, is het verlagen van de geluidbelasting met geluidschermen niet-kostenefficient. Voor deze woningen is geld beschikbaar voor individuele maatregelen, zoals gevelisolatie of geluidwerende erfafscheiding. De eigenaren van de betreffende woningen worden op een later moment benaderd voor het bespreken van de mogelijkheden.

Bijdrage aan een nieuwe fietsverbinding

Het geld dat overblijft wordt ter beschikking gesteld voor een nieuwe fietsverbinding tussen Rijnsweerd en De Uithof. Deze fietsverbinding zal verder worden ontworpen door de gemeente Utrecht in afstemming met Rijkswaterstaat.

De bovenwettelijke maatregelen maken geen onderdeel uit van het Tracebesluit A27/A12 Ring Utrecht, omdat in het tracebesluit alleen maatregelen zijn opgenomen die nodig zijn om aan de wettelijke eisen te voldoen. De maatregelen zullen wel worden uitgevoerd als onderdeel van het project Ring Utrecht.

Meer informatie

Op de website van de provincie Utrecht vindt u meer informatie over de bovenwettelijke maatregelen. De bovenwettelijke geluidschermen zijn ook te zien in de digitale Trace Informatie Kaart (TiK)-app. In de TiK-app kunt u ook zien wat het effect van de bovenwettelijke geluidschermen is op individuele woningen.

Meer nieuws

* Meer nieuws over A27/A12: aanpassing Ring Utrecht