Onderzoek naar fraude met meststoffen


Onderzoek naar fraude met meststoffen

Laatste update:
25-01-2017 | 14:34

Fryslan - Het milieuteam van de politie in Noord-Nederland heeft vandaag (woensdag) in samenwerking met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en onder leiding van het Functioneel in twee woningen in de gemeenten Littenseradiel en Sudwest-Fryslan huiszoekingen verricht. Dit naar
aanleiding van vermoedelijke valsheid in geschifte met betrekking tot gebruik en transport van meststoffen. Een woning is van de vermoedelijke verdachte, een 32-jarige inwoner van de gemeente Littenseradiel, terwijl bij de andere woning de bedrijfslocatie zit waar de verdachte werkzaam is. Bij
deze huiszoeking zijn meerdere computers en is administratie in beslag genomen. Er werden geen aanhoudingen verricht.

Aanleiding onderzoek

Naar aanleiding van een straf- en bestuursrechtelijk onderzoek, uitgevoerd door de NVWA, is het overtreden van gebruiksnormen, als bedoeld in de Meststoffenwet, door diverse agrariers in de provincie Fryslan naar voren gekomen. Tientallen betrokken agrariers krijgen hiervoor naheffingen
opgelegd. Gebleken is dat de verdachte met zijn foerage bedrijf vermoedelijk een regisserende/bemiddelende rol speelt ten aanzien van het plegen van fraude met betrekking tot fictief grondgebruik en fictieve mestafvoer. De man wordt er van verdacht dat hij, al dan niet gezamenlijk met
agrariers, valse grondgebruikers-verklaringen, valse vervoersbewijzen voor mesttransporten en mogelijk ook de bijbehorende facturen valselijk op maakte. Ook wordt hij ervan verdacht valse mesttransportmeldingen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) te hebben gedaan. Het onderzoek
heeft zich gericht op de jaren 2014 en 2015.

Ondermijning

Fraude met mest leidt tot overbemesting en dit zet het behalen van milieudoelen onder druk. Te hoge fosfaatgehaltes en stikstofgehaltes in de bodem vormen een bedreiging voor de kwaliteit van het grondwater en de waterwinning. Daarmee krijgt deze vorm van criminaliteit een ondermijnend
karakter. Ondermijnende criminaliteit is niet altijd zichtbaar, maar heeft wel zichtbare gevolgen voor de burger en vormt een van de grote gevaren voor de Nederlandse samenleving. Kijk voor meer informatie op de themapagina ondermijning op politie.nl

Verder onderzoek

De in beslag genomen administratie zal nader worden onderzocht. Afhankelijk van dat onderzoek volgen mogelijk aanhoudingen.