Zes jaar cel geeist voor kinderporno en misbruik kind


25 januari 2017 - Arrondissementsparket Midden-Nederland

Tegen een 51-jarige man uit Houten heeft de officier van justitie vandaag een celstraf van zes jaar geeist. De man wordt verdacht van het bezit en maken van kinderpornografische afbeeldingen in de jaren 2004 tot 2016 en seksueel misbruik van een van zijn eigen kinderen in de jaren 2004 tot
2015.

Aanleiding voor het onderzoek was een melding vanuit Amerika dat er beelden verspreid zouden worden via twitter. Onderzoek door de politie leidde naar de verdachte. Bij doorzoekingen in zijn woning werden gegevensdragers in beslag genomen met daarop ruim 4.000 kinderpornografische
afbeeldingen. Ook werden 125 beelden met dierenporno gevonden. De verdachte bleek gezocht te hebben op termen als `seks tussen zoon en vader'. De verdachte bekende het downloaden van de beelden. Ook bekende hij kinderpornografische afbeeldingen te hebben gemaakt van twee van zijn kinderen en
seks te hebben gehad met een van zijn zoons. Hij kon geen verklaring geven voor zijn gedrag en zei graag therapie te willen. De deskundigen die de man hebben onderzocht, vinden dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is. In zijn jeugd is hij slecht behandeld. Bij hem zijn stoornissen
vastgesteld waaronder pedofilie en borderlinetrekken. Hierdoor kan hij zijn seksuele gevoelens niet herkennen of reguleren.

Op basis van de beelden die zijn aangetroffen vond de officier dat alle feiten wettig en overtuigend te bewijzen zijn. Ze gaf aan voor een dilemma te staan. De kinderen hebben aangegeven niet te willen dat hun vader naar de gevangenis gaat, ook omdat de ouders gescheiden zijn. Maar voor
dergelijke ernstige feiten is een lange, onvoorwaardelijke gevangenisstraf geboden. "Deze verdachte verdient het niet dat zijn kinderen hem blijven beschermen", meende ze, doelend op het jarenlange misbruik en de schade die hij daardoor heeft berokkend. "Er is maar een manier om dit gedrag te
doorbreken en herhaling te voorkomen en dat is behandeling", voegde ze er aan toe. Rekening houdend met de ernst van de feiten, het oordeel van de deskundigen en de bekennende houding van de verdachte, eiste de officier een onvoorwaardelijke celstraf van zes jaar, waarbij de behandeling moet
plaatsvinden in het laatste deel van zijn straf, als hij voorwaardelijk in vrijheid wordt gesteld.

Deel dit op

*