Kamerbrief Monitor Bibliotheekwet 2015

Minister Bussemaker (OCW) informeert de Tweede Kamer over de situatie in de bibliotheeksector 1 jaar na inwerkingtreding van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob).

De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

Download 'Kamerbrief Monitor Bibliotheekwet 2015'

PDF document | 7 pagina's | 269 kB

Zie het origineel.

Kamerstuk: Kamerbrief | 25-01-2017

Bijlagen

* Bibliotheekstatistiek 2015

Cijfers over bibliotheken voor 2015. Bijvoorbeeld ledenaantallen, de omvang van de collecties en het aantal uitleningen.

Rapport | 31-12-2016

Zie ook

* Lezen en bibliotheken

Verantwoordelijk

* Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap