Beantwoording Kamervragen over een door Nederland gefinancierd mortuarium in Afghanistan

Antwoorden van minister Hennis-Plasschaert (Def) en minister Koenders (BZ) op de schriftelijke vragen van de leden Ten Broeke (VVD), Eijsink (PvdA), Van Bommel (SP) en Belhaj (D66) over het gebruik van een door Nederland gefinancierd mortuarium in Afghanistan.

Download 'Beantwoording Kamervragen over een door Nederland gefinancierd mortuarium in Afghanistan'

PDF document | 2 pagina's | 79 kB

Zie het origineel.

Kamerstuk: Kamerbrief | 25-01-2017

Verantwoordelijk

* Ministerie van Defensie * Ministerie van Buitenlandse Zaken