https://archief06.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20161217101406/https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/1999/12/16/eindrapport-commissie-scholten-deel-ii-de-effecten/deel-ii-effecten.pdf