https://archief06.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20161217101357/https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2000/01/27/perscommunique-eindrapport-van-de-contactgroep-tegoeden-wo-2/perscommunique-eindrapport-van-de-contactgroep-tegoeden-wo-ii.pdf