Roof en Restitutie Joods Vermogen, deel 2

Onderzoek naar de roof van het vermogen van Joden door de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog. Ook wordt bekeken welk deel van het geroofde bezit na de oorlog is gerestitueerd via het Nederlandse rechtsherstel en de Duitse Wiedergutmachung.

In dit deel staan de gedetailleerde bevindingen en informatie betreffende het onderzoek in archieven en andere bronnen, alsmede een gedetailleerde beschrijving van het statistisch-demografisch onderzoek