Beter thuis in wonen

Het Woningbehoefte Onderzoek 2002 brengt de mening van de burger in beeld over wonen. In 2002 zijn 90.000 mensen ondervraagd over hun woonsituatie en hun woonwensen. Deze publicatie is de eerste in een reeks en geeft de uitkomsten op hoofdlijnen. In de overige themapublicaties wordt telkens één onderwerp uitgediept. De uitkomsten van het WBO 2002 laten onder andere zien dat de spanning op de woningmarkt ten opzichte van het WBO 1998 is toegenomen. Er is meer vraag dan aanbod. Daarbij is de vraag van woningzoekenden naar koopwoningen afgenomen. Het beslag dat de woonuitgaven leggen op het huishoudenbudget (de betaalbaarheid) is stabiel.

De overige publicaties op basis van het Woningbehoefte Onderzoek 2002 vindt u hieronder.