'Kabinet bouwt voort, bewust van begrenzing'

Het nieuwe kabinet is zich bewust van zijn begrenzing. Wel wil het kabinet voortbouwen 'op het stevige fundament' van het vorige kabinet. Dit zei minister-president Balkenende in de regeringsverklaring in de Tweede Kamer.

De minister-president presenteerde het derde kabinet-Balkenende, een kabinet van CDA en VVD.

Het nieuwe kabinet wil volgens Balkenende 'krachtig verder bouwen aan de financieel-sociaal-economische positie van Nederland'.

Balkenende: 'Er zijn nieuwe kansen. De wereld om ons heen is in beweging. Nederland mag - en kan - nu niet stilstaan.'

2007

Het kabinet wil ervoor zorgen dat 'Nederland de kansen die er zijn, kan grijpen, en dat 2007 geen verloren jaar wordt. Een volwaardige en degelijke begroting voor 2007 is daartoe essentieel.'

Het kabinet wil daarmee bereiken dat ook in 2007 meer mensen een baan hebben, meer mensen hun koopkracht zien verbeteren, bedrijven en burgers minder te maken hebben met hinderlijke regels en er een begrotingsevenwicht of -overschot binnen bereik komt.

Begrenzing

Wel is het kabinet zich bewust van zijn positie, zegt Balkenende. 'We kennen in onze parlementaire geschiedenis immers maar enkele voorbeelden van minderheidskabinetten. Daarom passen terughoudendheid en zorgvuldigheid.'

Daadkracht kan volgens Balkenende niet los worden gezien van draagvlak. 'De bewindspersonen zullen zich ervan vergewissen of er voor hun voorstellen voldoende steun bestaan in beide Kamers. Vanzelfsprekend zal het kabinet nadrukkelijk acht slaan op de adviezen van de Raad van State.'

Afghanistan

Over de militaire missie in Afghanistan zegt Balkenende dat het kabinet 'zich tot het uiterste zal inzetten om deze missie zo goed mogelijk uit te voeren'. De militairen hebben 'recht op onze onverkorte steun', aldus Balkenende.