PPS Kromhout Kazerne gestart

Defensie is de Europese aanbesteding gestart voor de Utrechtse Kromhout Kazerne.

Tot begin oktober kan ingeschreven worden op dit eerste huisvestingsproject, waarmee Defensie niet alleen een oplossing wil vinden voor zijn huisvestingsvraagstuk maar ook ervaring wil opdoen met PPS. Een DBFMO-contract ter waarde van minimaal 250 miljoen euro en met een looptijd van 25 jaar na oplevering ligt klaar voor de aanbieder die heteconomisch meest aantrekkelijke bod weet uit te brengen.

DBFMO staat voor Design, Build, Finance, Maintain, Operate: een geïntegreerde contractvorm waarbij diverse aspecten van de realisatie en exploitatie van een bouwproject door de opdrachtgever aan één opdrachtnemer worden opgedragen. De uitvraag omvat behalve de nieuwbouw van kantoren, legering, sportfaciliteiten en medische voorzieningen voor 2000 mensen ook ondersteunende diensten. Het onderhoud en de facilitaire dienstverlening op het complex vallen daar bijvoorbeeld onder.

Als aanbestedingsmethodiek hanteert Defensie de concurrentiegerichte dialoog. Defensie verwacht met deze uitvraag en deze manier van aanbesteden voordelen te behalen, waaronder: een kwalitatief goede huisvesting, lagere kosten en innovatieve oplossingen.