Ministerraad wil starten BV vereenvoudigen

De regels voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (BV's) moeten eenvoudiger en flexibeler. De ministerraad stemde vrijdag 3 november 2006 in met een wetsvoorstel van Van Gennip en Hirsch Ballin.

Het wetsvoorstel van minister Hirsch Ballin van Justitie en staatssecretaris Van Gennip van Economische Zaken moet belemmerende regelgeving wegnemen. Zo wordt de eis van een minimum startkapitaal van 18.000 euro afgeschaft. Ondernemers kunnen straks zelf kiezen welk bedrag zij inbrengen bij oprichting van een BV. Ook de verplichte blokkeringregeling, de bankverklaring en de accountantsverklaring bij inbreng in natura worden afgeschaft.

Vereenvoudiging van het BV-recht geeft ondernemers meer vrijheid bij de inrichting van kleinere ondernemingen, joint ventures en concerns. Voor kleinere en startende ondernemers wordt het makkelijker te kiezen voor een rechtsvorm met beperkte aansprakelijkheid. Hierdoor kunnen zij beter en sneller inspelen op veranderingen in de markt en hun concurrentiepositie versterken.

De ministerraad stemde 3 november 2006 in met het wetsvoorstel dat vervolgens voor advies naar de Raad van State gaat. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.