Meerderheid Eerste Kamer voor wet onafhankelijk netbeheer

Een ruime meerderheid van de Eerste Kamer is voor de wet onafhankelijk netbeheer. Dat bleek dinsdagavond 14 november 2006. Met een breedgedragen motie, waar ook minister Wijn zich in kan vinden, kan een energiebedrijf onder bepaalde condities gedwongen worden tot splitsing.

Gedwongen splitsing wordt pas ten uitvoer gebracht als energiebedrijven hun commerciële bedrijf privatiseren, in het buitenland investeren of bij verplichting door nieuwe Europese regelgeving. De wet beoogt verscherping van het toezicht op de energiebedrijven als Essent, Nuon en Eneco en moet kruissubsidie voorkomen.

“De energiebedrijven kunnen allianties aangaan, maar met deze wet is dat vanuit het comfortabele gevoel dat de netten zijn veiliggesteld”, zei minister Wijn na afloop van de stemming dinsdagavond. Volgende week stemt de Eerste Kamer over het wetsvoorstel.

Met de wet onafhankelijk netbeheer moeten de energiebedrijven de hoogspanningsnetten van 110kV en hoger overdragen aan de landelijke netbeheerder TenneT. Daarnaast moeten de energiebedrijven voortgang maken om het netwerkdeel van hun bedrijven organisatorisch in te richten en volledig onafhankelijk van de commerciële bedrijfstak laten functioneren.