Renovatie ministerie kan van start

Blije gezichten op donderdag 2 november. De ministers Zalm (Financiën) en Winsemius (VROM) hebben net het PPS-contract getekend voor de renovatie van het ministerie van Financiën. Partner is het consortium Safire, bestaande uit ABN Amro, Burgers Ergon, GTI, ISS en Strukton. Het gaat hier om het eerste pps-project voor rijkshuisvesting in Nederland. Begin 2007 start de renovatie; eind 2008 wordt het gebouw weer in gebruik genomen.

Safire gaat voor 175 miljoen euro het gebouw van 66.000 m2 totaal renoveren en herinrichten. Het consortium ontwerpt, bouwt en financiert. Daarnaast verzorgt men onderhoud en beheer voor 25 jaar na oplevering (DBFMOcontract). Hieronder vallen ook enkele facilitaire diensten.

Voor de Staat levert dit verschillende voordelen op. Men hoeft maar zaken te doen met één marktpartij. En vanwege de lange looptijd van het contract loont het voor de bouwer om efficiënte en innovatieve oplossingen te bedenken. Topkwaliteit leveren loont omdat het leidt tot lagere onderhoudskosten.