DBFM voor Internationale School

De realisatie van de nieuwe Internationale School Eindhoven levert meer voordelen op wanneer het project met een DBFM-contract wordt aanbesteed.

Dat heeft onderzoek met behulp van de PPC uitgewezen. De gemeente Eindhoven en de twee scchoolbesturen (basis en middelbaar onderwijs) die internationaal onderwijs in de stad verzorgen, laten een traditionele aanbesteding dan ook varen. Voorbereidingen voor de DBFMaanbesteding zijn in volle gang. Voor deze school hoeft geen nieuwbouw plaats te vinden. Het rijksmonument de Constant de Rebeque kazerne, waarvan de gebouwen rond de patio staan, wordt omgetoverd tot campus van internationale allure.